Sund TV meny  
 

Program:Spegeln
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp finns i Lommas sydligaste del. Där finns många intressanta byggnader och miljöer. Vi får veta hur dessa används och vilken forskning och undervisning som bedrivs i Alnarp. Informationschef Anette Neldestam berättar inspirerat om platsen och verksamheten. Detta är det första i en serie program där vi får lära känna Alnarp bättre..

 
 
 
 
 
 
 
  Speltid ca 15:22 min / Ansvarig Utgivare: Stefan Elkington