Om oss

Om oss

Elkington Communication AB med säte i Lund är ett familjeföretag som grundades år 2006.

Företaget driver verksamhet i huvudsak inom områdena media och projektledning.

Medieverksamheten bedrivs under namnet SundTV och omfattade från början uppbyggnad och drift av en lokal-TV kanal som sände självproducerade program och reportage via kabel-TV i Lomma och Kävlinge kommuner.

Fr.o.m år 2012 övergick SundTV främst till att producera egna filmer med historiskt tema och informations-, jubileums- och turistfilmer för organisationer, besöksnäringen och kommuner. 

Vi utvecklar idag grafik, 360-gradersteknik, 3D och Virtual Reality för filmproduktionen.

Företagets verksamhet inom projektledning täcker områdena marknadsföring, samhällsbyggnad och fastighetsförvaltning. Uppdragen har omfattat vatten- och avloppsteknik i utvecklingsländer och fokuseras idag på konsulttjänster för större bostadsrättföreningar.

Tidningsartiklar

"Jubileumsfilm med mer än bara tillbakablickar" Sydsvenskan 2014

"Filmen om Lommas historia visas" Lomma bladet 2014

"Kulturellt Pangpang" Sydsvenskan 2012

"Tusen års historia på sextio minuter"  SKD 2011

"Borgeby slott - Ett tusenårigt drama"  Tidningen Kulturen  2011